Sercem Słuchająca

 

 

 

Nowy Rok 2020 wnosi podsumowania z  roku 2019 (radość, wdzięczność, sukcesy, porażki, wnioski, postanowienia, pragnienia, decyzje…) jak i całą nadzieję i oczekiwanie wobec czasu, który się rozpoczyna.

 

Zawsze bardzo urzekało mnie, że Nowy Rok zaczynamy uroczystością Maryi – Bożej Rodzicielki. Lubię z Nią zaczynać wszystko, co NOWE, bo Ona jest sama w sobie „NOWYM POCZĄTKIEM” jako Niepokalana. Od Niej i z Nią Bóg zaczął na nowo budować historię zbawienia. Przez Nią do nas przyszedł i przez Nią chce nas
ku sobie prowadzić mówiąc ostatnie słowa z krzyża: «Oto Matka twoja» (J 19,28).

 

 

 

 

Dziś spotykamy Maryję w Betlejem, jeszcze u początków… Święty Łukasz przedstawia nam Ją w tajemnicy Jej zachwycającego piękna, jako SERCEM SŁUCHAJĄCĄ: «Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu» (Łk 2,19). Maryja wielu spraw nie rozumie, być może ma wiele pytań. Tyle
wspaniałych rzeczy opowiedział Jej podczas zwiastowania Anioł Gabriel o tym Dziecięciu, że będzie wielki, że będzie królem, że będzie Synem Najwyższego. A tymczasem wydarzenia nie potwierdzają tego w żaden sposób! Tak się rodzi ktoś ważny, król, Syn Boga?!

 

Maryja nie ucieka od trudu życia, od trudnych pytań. Zbiera je pieczołowicie w sercu, ZACHOWUJE, czyli nosi, wręcz „kołysze” w sercu jak do niedawna „kołysała” w łonie Bożego Syna. Jest w tym zachowywaniu pokorna i cierpliwa. Pokorna, bo nie czyni siebie i swoich „racji” wyznacznikiem interpretowania rzeczywistości. Cierpliwa, bo wie, że w odpowiednim czasie Bóg Jej to wszystko wyjaśni, czeka więc na Jego światło.

 

 

 

Maryja ROZWAŻA, medytuje, łączy razem fakty, wydarzenia, słowa. Czerpie mądrość od Boga i z życia codziennego. Jest w tym uważna i ufająca. Uważna na Boże natchnienia i intuicje. Ufająca Jego prowadzeniu.

Jednym z największych pragnień Boga jest MÓWIĆ do człowieka. Wiele razy przypomina nam o tym Biblia.

 Prorok Ozeasz przypomina, że Naród Wybrany jest jak oblubienica, a Bóg wciąż na nowo i niestrudzenie «chce mówić do jej serca» (Oz 2,16). Prorok Izajasz prosi w imieniu Boga: «Pocieszcie, pocieszcie mój lud! Przemawiajcie do serca Jeruzalem» (Iz 40, 1-2). Autor Listu do Hebrajczyków stwierdza: «Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna» (Hbr 1,1-2). I wciąż mówi do nas poprzez Słowo Chrystusa!

Dobrze jest zacząć ten Nowy Rok 2020 z Maryją i jak Ona stawać się Słuchaczami Słowa, idąc za wskazówką Księgi Przysłów: «Z całą pilnością strzeż swego serca, bo życie ma tam swoje źródło» (Prz 4,23). W sercu mamy źródło życia, strzeżmy serca w Słowie a Słowa w sercu!

Aby móc to czynić lepiej zapraszam Was na odnowiony profil komentarzy do Słowa Bożego, przez trzy lata nosił nazwę #TrzySłowaoSłowie a od dziś właśnie #SercemSłuchająca.  W ciągu całego Nowego Roku 2020 pod tym hasztagiem będą też pojawiały się nowe propozycje. Bądźcie na bieżąco!

Maryi zawierzam moją posługę Słowa i każdego, kto z niej korzysta w spotkaniu z Bogiem!

 

 

 

Strefa PIĘKNA

Za gruba, za chuda, za wysoka, za niska, za poważna, za wesoła, za stara, za młoda… Do tego jeszcze za głupia, za brzydka, za mało wartościowa… Ileż potrafimy sobie jako kobiety dokładać! Jeśli patrzymy na okładki czasopism dla kobiet, czy wystawy markowych sklepów, niestety nie każda tak wygląda lub tak się ubiera. A jeśli już nawet stać ją na to i ma figurę to nosi w sobie czasami tyle smutku i goryczy, że cała ta zewnętrza estetyka blednie wobec ciężaru, który nosi w sercu… Jak więc to jest z tym pięknem?

 

(więcej…)

Strefa SERCA

Od rana Messenger niecierpliwie sygnalizuje nadchodzące informacje: „Dziękuję, że Siostra jest”, „Jesteś ważną osobą w moim życiu”, „Jezus Cię kocha!” „Pięknych Walentynek”, … serduszka, grafiki, cytaty z Pisma Świętego o miłości. Acha to dziś Walentynki, no tak już jasne 😉

 

(więcej…)

Strefa CISZYKończy się czas Bożego Narodzenia, czas świętowania. Nowy Rok wnosi nowe projekty, plany, postanowienia. Jesteśmy o rok starsi, mądrzejsi w doświadczenia, odważniejsi w podejmowaniu wyzwań, niektórzy silniejsi inni może ubożsi w siły. Wielu z nas powraca do dotychczasowego BIEGU ŻYCIA wzdychając, kiedy będą kolejne święta…

 

(więcej…)

Litania – zwierciadło Maryi

W Sanktuarium Matki Bożej Miłosiernej w Białej Rawskiej odbyła się V Diecezjalna Pielgrzymka Kobiet diecezji łowickiej. Ostatnim punktem tego dnia było Nabożeństwo Majowe z komentarzami przybliżającymi najważniejsze Imiona, którymi Maryja jest wzywana: Matka, Panna, Cała Piękna i Królowa.

W Dniu Matki te refleksje o naszej Niebieskiej Mamie dedykuję właśnie wszystkim Mamom!

(więcej…)