W Sanktuarium Matki Bożej Miłosiernej w Białej Rawskiej odbyła się V Diecezjalna Pielgrzymka Kobiet diecezji łowickiej. Ostatnim punktem tego dnia było Nabożeństwo Majowe z komentarzami przybliżającymi najważniejsze Imiona, którymi Maryja jest wzywana: Matka, Panna, Cała Piękna i Królowa.

W Dniu Matki te refleksje o naszej Niebieskiej Mamie dedykuję właśnie wszystkim Mamom!

Wstęp

Która z nas nie lubi komplementów? Litania Loretańska to właśnie taki zbiór komplementów, wypowiadanych do Maryi na przestrzeni wieków. Wezwania te mogą stawać się inspiracją dla każdej z nas, jak z Maryją stawać się coraz bardziej Kobietą Boga, Jego umiłowaną Córką! Litania rozpoczyna się od wezwania Trójcy Przenajświętszej. To Ojciec, Syn i Duch nieskończenie obdarowali Maryję pełnią łaski i wszelkim pięknem miłości czułej, radosnej, wiernej i silnej. Ona, umiłowana Córka Ojca, Oblubienica Ducha Świętego i Matka Chrystusa dziś modli się z nami i za nami. W ciszy serca teraz powierzaj Jej swoje intencje

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.

Święta Panno nad pannami, módl się za nami.

 

Maryja Matka

Kiedy przyzywamy Maryję, najczęściej nazywamy Ją po prostu MATKĄ. To ze względu na dar Bożego macierzyństwa Maryja otrzymała wszystkie łaski począwszy od Niepokalanego Poczęcia. Macierzyństwo jest marzeniem Boga dla każdej Kobiety, bez względu na to, kim jest i jaką drogę życia wybrała. Macierzyństwo nie oznacza bowiem jedynie fizycznego zrodzenia dziecka. Każda Kobieta, która potrafi kochać i zatroszczyć się o rozwój innych osób, obdarza je miłością macierzyńską. Można być matką dla małych dzieci, ale też dla osób dużo starszych od siebie. Matka, to ta, która usuwa się w cień, aby w centrum swojej uwagi postawić dobro dziecka czy drugiego człowieka, o którego się troszczy. Jest tak wiele odcieni macierzyństwa jak wiele jest na ziemi kobiet o macierzyńskim sercu. Także Maryja jest przyzywana, jako Matka za pośrednictwem różnych wezwań opisujących Jej macierzyństwo: nieskalana, dziewicza, najmilsza, roztropna, wsławiona, wierna. Wezwania mówią także, kim czyni Maryję macierzyństwo, bo stawanie się matką nadaje każdej kobiecie nową, głębszą tożsamość. Maryja JEST Matką Chrystusa, Stworzyciela, Zbawiciela, Kościoła, miłosierdzia. Jest też Matką każdej z nas!

Matko Chrystusowa, módl się za nami.

Matko Kościoła, módl się za nami.

Matko łaski Bożej, módl się za nami.

Matko Miłosierdzia, módl się za nami.

Matko nieskalana, módl się za nami.

Matko najczystsza, módl się za nami.

Matko dziewicza, módl się za nami.

Matko nienaruszona, módl się za nami.

Matko najmilsza, módl się za nami.

Matko przedziwna, módl się za nami.

Matko dobrej rady, módl się za nami.

Matko Stworzyciela, módl się za nami.

Matko Zbawiciela, módl się za nami.

 

Maryja Dziewica

 Panna, czyli Kobieta niezamężna, czysta, dziewicza. Piękna jak źródlana woda, jak krople rosy o poranku, jak świeże, górskie powietrze, jak wiosenne promienie słońca… Taka była właśnie Maryja. Jest coś niesamowicie pięknego w dziewiczości kobiety. Jest ona cała oczekiwaniem na miłość, nadzieją spełnienia, otwartością, tęsknotą, radością spotkania, dumą z bycia wybraną… Czystość jest największym bogactwem i skarbem kobiety. Im bardziej zna ona swoją wartość i godność tym bardziej pielęgnuje szacunek do samej siebie. Wie, że jej dusza, ciało i serce są najpiękniejszym darem, który może złożyć w darze ukochanemu duszy. Maryja uczy nas jakimi cechami powinna się wyróżniać kobieta czysta, są nimi: roztropność, godność, szacunek, moc, łaskawość, wierność.

Panno roztropna, módl się za nami.

Panno czcigodna, módl się za nami.

Panno wsławiona, módl się za nami.

Panno można, módl się za nami.

Panno łaskawa, módl się za nami.

Panno wierna, módl się za nami.

 

Maryja, Cała Piękna – różne wezwania

Piękno Kobiety, to nie tylko jej wygląd zewnętrzny, uroda, wdzięk. Piękno to nie jedynie kwestia estetyki czy stylu. Piękno jest rzeczywistością duchową, wypływa z duszy, a tak naprawdę pochodzi od samego Boga. Dlatego tylko Kobieta, która czuje się kochana przez Boga promienieje pięknem. Kobieta, która potrafi kochać jest piękna: zachwyca, pociąga, inspiruje, koi, raduje. Trudno jest opisać piękno Maryi. W Litanii jest porównywana do róży, gwiazdy, wieży, domu, arki, bramy. Sławiona jest Jej mądrość, radość i pobożność. Jest nazywana Pocieszycielką, Wspomożycielką, Uzdrowieniem i Ucieczką – to są synonimy piękna w czynie. A źródłem piękna w Maryi jest Duch Święty, dlatego jest Ona Jego Przybytkiem!

Zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami.

Stolico mądrości, módl się za nami.

Przyczyno naszej radości, módl się za nami.

Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami.

Przybytku chwalebny, módl się za nami.

Przybytku sławny pobożności, módl się za nami.

Różo duchowna, módl się za nami.

Wieżo Dawidowa, módl się za nami.

Wieżo z kości słoniowej, módl się za nami.

Domie złoty, módl się za nami.

Arko przymierza, módl się za nami.

Bramo niebieska, módl się za nami.

Gwiazdo zaranna, módl się za nami.

Uzdrowienie chorych, módl się za nami.

Ucieczko grzesznych, módl się za nami.

Pocieszycielko strapionych, módl się za nami.

Wspomożenie wiernych, módl się za nami.

 

Maryja Królowa

Maryja bardzo różni się w swoim byciu Królową od innych ziemskich monarchiń. Królowanie wypływa z daru Jej powołania, jest Matką Króla – Jezusa Chrystusa. Jej królowanie jest władzą duchową. Ciekawe jest to, że w Litanii nie ma wymienionych posiadłości, lecz są grupy różnych mieszkańców nieba: aniołów, partyjarchów, proroków, apostołów, męczenników, wyznawców, dziewic, wszystkich świętych. Wymienione są tez atrybuty królowania Maryi: niepokalane poczęcie i wniebowzięcie, dwie największe łaski otrzymane od Boga, niezwykłe, których nikt inny poza Maryją nie otrzyma. Są też szczególne przestrzenie Jej królowania: modlitwa różańcowa, pokój, rodziny i Polska, nasza Ojczyzna.

Królowanie Maryi może być wspaniałą inspiracją dla każdej z nas. PRAWDZIWA KRÓLOWA panuje nad samą sobą nie podporządkowując sobie nikogo. Jest silna nie osłabiając nikogo. Jest obecna, nie usuwając nikogo w cień. Królowa pomaga się innym wyprostować i spotkać z ich królewską godnością otrzymaną od Ojca. Taka jest Maryja, i ku takiej królewskości chce prowadzić każdą z nas!

 

Królowo Aniołów, módl się za nami.

Królowo Patriarchów, módl się za nami.

Królowo Proroków, módl się za nami.

Królowo Apostołów, módl się za nami.

Królowo Męczenników, módl się za nami.

Królowo Wyznawców, módl się za nami.

Królowo Dziewic, módl się za nami.

Królowo wszystkich Świętych, módl się za nami.

Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami.

Królowo wniebowzięta, módl się za nami.

Królowo różańca świętego, módl się za nami.

Królowo rodzin, módl się za nami.

Królowo pokoju, módl się za nami.

Królowo Polski, módl się za nami.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.