Sercem Słuchająca

Chcę mówić do twego serca!

por. Oz 2,16

Niedziela Wniebowstąpienia

Świadkowie Ewangelii - Mk 16, 15-20

Niedziela Winnego Krzewu

Trwać, by owocować - J 15, 1-8

Niedziela Słowa Bożego

Bóg bliski w Słowie - Łk 24, 35-48

Niedziela Przyjaźni

Dar wzajemności - J 15, 9-17

Niedziela Dobrego Pasterza

Powołanie: dar darmo dany - J 10, 11-18

Niedziela Miłosierdzia

Wspólnota, która prowadzi do wiary - J 20,19-31