Dzielimy się z wami duchowym bogactwem, jaki zostawił nam błogosławiony Jakub Alberione poprzez swoje medytacje.

Konsumować życie dla powołań

Błogosławiony Jakub Alberione do Apostolinek Pierwszym elementem, który stanowi świadomość powołaniową, o którą prosimy i mamy nadzieję w Panu, że stworzy ją w nas, jest, jest duch wiary; wielkiej wiary, by zrozumieć, co znaczy zbawić duszę, co znaczy zatracić jakąś...

Służyć Kościołowi

„Problem przyszłości jest problemem każdego młodego człowieka. Pomimo, że nie jest dość rozpatrywany i brany pod uwagę, stanowi w głębi rzeczy udrękę każdej duszy. Dlatego piękną miłością jest pomagać młodzieży stawiać sobie pytanie: „A ty, co będziesz robić?”. Dać...