Należymy do Rodziny Świętego Pawła i jesteśmy najmłodszym zgromadzeniem zakonnym założonym przez bł. Jakuba Alberionego, które powstało 8 września 1959 roku w Castel Gandolfo. Jesteśmy obecne we Włoszech, Brazylii i w Polsce.

Naszą misją jest apostolstwo „dla wszystkich powołań”, w szczególności do kapłaństwa i życia konsekrowanego w różnorodnych formach, a także misyjnego i małżeńskiego.

Na co dzień:

  • Pomagamy młodzieży w odkryciu sensu życia i własnego powołania poprzez modlitwe i osobiste towarzyszenie;
  • Organizujemy spotkania formacyjne dla młodzieży, dorosłych, katechetów, rodziców, kapłanów i osób konsekrowanych;
  • Głosimy szkolne rekolekcje adwentowe i wielkopostne dla dzieci i młodzieży na temat wartości i sensu życia;
  • Organizujemy adoracje dla młodzieży i dorosłych;
  • Opracowujemy i rozpowszechniamy materiały o tematyce powołaniowej: książki, audiobooki, konspekty, adoracje, kalendarze, kartki, itp.
  • Organizujemy wystawy powołaniowe w parafiach
  • Towarzyszymy osobom przeżywającym trudności w powołaniu
  • Głosimy „ewangelię powołania” przez środki społecznego przekazu.

Na różne sposoby pragniemy ułatwić każdemu człowiekowi spotkanie z Bogiem, który „kocha, wzywa i posyła”.