Rodzina świętego Pawła

Nasze Zgromadzenie jest najmłodszym instytutem zakonnym należącym do Rodziny Świętego Pawła założonej przez bł. Jakuba Alberione. W Kościele nie jesteśmy same. Mamy braci i siostry, z którymi dzielimy tę samą duchowość, i którzy na różne sposoby konsekrują lub poświęcają swoje życie, aby razem z Maryją Królową Apostołów żyć Jezusem Mistrzem, Drogą, Prawdą i Życiem i dawać Go światu w duchu św. Pawła Apostoła.

A oto nasza Rodzina:
1914 Pauliści (Towarzystwo św. Pawła)

To kapłani i bracia zakonni, którzy głoszą Ewangelię środkami społecznego przekazu.

http://www.paulus.org.pl

1915 Paulistki (Siostry św. Pawła)

Siostry zakonne oddające całe swoje życie ewangelizacji poprzez środki społecznego przekazu.

http://www.paulistki.pl

1917 Współpracownicy paulińscy

To świeccy zaangażowani w nasz charyzmat i misję. Wspierają działalność Rodziny św. Pawła poprzez modlitwę, ofiarowane cierpienia, konkretną działalność ewangelizacyjną, wsparcie ekonomiczne.

http://www.paulus.org.pl/

1924 Siostry Uczennice Boskiego Mistrza

W sposób szczególny wspierają nieustanną modlitwą działalność poszczególnych zgromadzeń i instytutów Rodziny św. Pawła. Głoszą Dobrą Nowinę poprzez apostolstwo eucharystyczne, kapłańskie i liturgiczne.

http://www.pddm.pl

1936 Pasterzanki (Siostry Jezusa Dobrego Pasterza)

Zaangażowane są w posługę duszpasterską na parafiach. W Polsce jeszcze nieobecne.

http://www.paulus.org.pl/142,pasterzanki

1959 Siostry Apostolinki (Instytut Królowej Apostołów dla Powołań)

Głoszą Ewangelię powołania, aby każdy człowiek, szczególnie młody odnalazł swoje miejsce w Kościele i świecie.

1959 Anuncjatynki (Instytut Matki Bożej Zwiastowania)

Kobiety świeckie konsekrowane Bogu poprzez śluby rad ewangelicznych. Głoszą Chrystusa poprzez własną działalność zawodową i świadectwo życia.

http://www.paulus.org.pl/146,anuncjatynki

1959 Gabrielini (Instytut Archanioła Gabriela)

Mężczyźni świeccy konsekrowani Bogu poprzez śluby rad ewangelicznych. Wprowadzają do swoich środowisk wartości ewangeliczne poprzez własną działalność zawodową i świadectwo życia. Jeszcze nieobecni w Polsce.

http://www.paulus.org.pl/145,gabrielini

1959 Instytut Jezusa Kapłana

Instytut zrzeszający kapłanów diecezjalnych i biskupów, pragnących żyć duchowością Rodziny Świętego Pawła i angażować się na polu ewangelizacji medialnej. Jeszcze nieobecni w Polsce.

http://www.paulus.org.pl/144,instytut-jezusa-kaplana

1960 Instytut świętej Rodziny

Instytut dla małżonków chrześcijańskich, w którym poprzez śluby rad ewangelicznych jeszcze bardziej uświęcają swoją wzajemną miłość a dzięki różnorodnej działalności wspierają inne rodziny w dążeniu do świętości.

http://www.paulus.org.pl/147,instytut-swietej-rodziny