Nasza misja dla „wszystkich powołań” posyła nas do konkretnych osób, aby głosić im Dobrą Nowinę o Bogu, który kocha, wzywa i posyła.

Poprzez nasza modlitwę i konkretną działalność służymy:

MŁODZIEŻY, która jest w centrum naszej posługi ewangelizacyjnej, gdyż to do nich należą najważniejsze decyzje i wybory, co do własnej przyszłości i drogi życia. Z młodymi rozmawiamy, słuchamy ich, towarzyszymy im w rozwoju duchowym, w odkrywaniu sensu życia i powołania prowadząc ich ku wyborom coraz bardziej wolnym i odpowiedzialnym.

WYCHOWAWCOM a wśród nich rodzicom, nauczycielom, katechetom, kapłanom, formatorom. Współpracujemy z wszystkimi osobami, które wspierają rozwój ludzki, duchowy i powołaniowy młodego człowieka.

LUDOWI BOŻEMU, czyli wszystkim wierzącym. Każdemu pragniemy pomóc odkryć i przeżywać podstawową prawdę, że „każde życie i całe życie człowieka” jest powołaniem, czyli darem od Boga i misją do spełnienia w świecie. We wspólnotach parafialnych ożywiamy ducha modlitwy w intencji powołań oraz konkretnej troski o wspieranie powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego.

POWOŁANIOM W TRUDNOŚCIACH, czyli osobom, które po dokonaniu ostatecznego wyboru swojego powołania przeżywają momenty rozterek, zmagań, kryzysów. Poprzez codzienną modlitwę, ofiarę naszego życia, konkretną i dyskretną pomoc wspieramy powołanych w pogłębianiu ich wiary i odpowiedzi na Boże wezwanie.