Adwent – radosne oczekiwanie

Adwent, to czas radosnego oczekiwania na Chrystusa. Oczekiwanie to ma trzy, a nawet ośmieliłabym się powiedzieć cztery różne płaszczyzny. Tak, jak mamy cztery tygodnie w Adwencie. (więcej…)

Spotkanie Lectio Divina

05-bibbia-u-kopia Serdecznie zapraszamy na drugie spotkanie Lectio Divina w piątek 18 listopada na godzinę 20.00. Tym razem będziemy rozważać test J 1, 35-51 mówiący o powołaniu pierwszych uczniów.

Adoracja biblijno-powołaniowa

Spotkanie z prorokiem Amosem było tematem comiesięcznej Adoracji biblijno-powołaniowej. Amos zachęcał nas swoją postawą do zaangażowania na rzecz społeczności miasta w którym żyjemy. W sposób szczególny przez cały miesiąc listopad modlimy się za powołania do życia konsekrowanego świeckiego. (więcej…)