Spotkanie z prorokiem Amosem było tematem comiesięcznej Adoracji biblijno-powołaniowej. Amos zachęcał nas swoją postawą do zaangażowania na rzecz społeczności miasta w którym żyjemy. W sposób szczególny przez cały miesiąc listopad modlimy się za powołania do życia konsekrowanego świeckiego.