W liturgii Kościoła 26 listopada przypada wspomnienie założyciela Rodziny świętego Pawła a w niej Sióstr Apostolinek – bł. Jakuba Alberione.alberione

W naszej codzienności doświadczamy jego wielkiego wstawiennictwa. Bł. Jakub wyjednał już wiele uzdrowień fizycznych i duchowych, za jego wstawiennictwem poczęły się długo oczekiwane dzieci oraz osoby znalazły upragnioną pracę.

Tą modlitwą możecie zwracać się do Boga za jego wstawiennictwm w Waszych intencjach!

Modlitwa za wstawiennictwem bł. Jakuba

Boże w Trójcy jedyny, Ty objawiając się w świetle płynącym z Eucharystii błogosławionemu Jakubowi Alberione, założycielowi Rodziny Świętego Pawła, zechciałeś odnowić w Kościele apostolski charyzmat św. Pawła. Spraw, aby do wszystkich dotarło światło Ewangelii, otwierając świat na obecność Jezusa Mistrza Drogi, Prawdy i Życia przez wstawiennictwo Maryi, Matki i Królowej Apostołów. Wsław w swoim Kościele tego apostoła nowej ewangelizacji i wzbudź ludzi otwartych na „znaki czasu”, którzy naśladując jego przykład i posługując się środkami komunikacji doprowadzą do Ciebie cała ludzkość. Za wstawiennictwem błogosławionego Jakuba udziel mi łaski, o którą teraz Ciebie proszę…

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…