Synteza naszej misji

Ojcze nasz, który jesteś w niebie, ofiaruję Ci wraz ze wszystkimi kapłanami Jezusa-Hostię i siebie samego: 

  • Adorując i dziękując Ci za to, że w Synu Twoim jesteś dawcą kapłaństwa, życia zakonnego i każdego powołania;
  • Wynagradzając Twojemu Ojcowskiemu Sercu, za powołania zaniedbane, uniemożliwione lub zdradzone;
  • Aby w Jezusie Chrystusie zadośćuczynić za to, w czym powołani uchybili wobec Twojej chwały, wobec innych ludzi i samych siebie;
  • Aby wszyscy zrozumieli wezwanie Jezusa Chrystusa: „żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście, aby byli posłani robotnicy na żniwo”;
  • Aby wszędzie tworzył się klimat rodzinny, religijny, społeczny, sprzyjający rozwojowi powołań i odpowiedzi na nie;
  • Aby rodzice, kapłani i wychowawcy słowem oraz pomocą materialną i duchową otwierali drogę powołanym;
  • Aby naśladowano Jezusa Mistrza, Drogę, Prawdę i Życie w ukierunkowywaniu i w formowaniu powołań;
  • Aby powołani byli święci, aby byli światłem świata i solą ziemi;
  • Aby we wszystkich uformowała się głęboka świadomość powołaniowa: aby wszyscy katolicy wszelkimi środkami wspierali wszelkie powołania i apostolstwa;
  • Abyśmy wszyscy poznając naszą niewiedzę i nędzę, czuli potrzebę ciągłego i pokornego trwania przed Tabernakulum, błagając o światło, miłosierdzie i łaskę.