Sercem Słuchająca

 

 

 

Nowy Rok 2020 wnosi podsumowania z  roku 2019 (radość, wdzięczność, sukcesy, porażki, wnioski, postanowienia, pragnienia, decyzje…) jak i całą nadzieję i oczekiwanie wobec czasu, który się rozpoczyna.

 

Zawsze bardzo urzekało mnie, że Nowy Rok zaczynamy uroczystością Maryi – Bożej Rodzicielki. Lubię z Nią zaczynać wszystko, co NOWE, bo Ona jest sama w sobie „NOWYM POCZĄTKIEM” jako Niepokalana. Od Niej i z Nią Bóg zaczął na nowo budować historię zbawienia. Przez Nią do nas przyszedł i przez Nią chce nas
ku sobie prowadzić mówiąc ostatnie słowa z krzyża: «Oto Matka twoja» (J 19,28).

 

 

 

 

Dziś spotykamy Maryję w Betlejem, jeszcze u początków… Święty Łukasz przedstawia nam Ją w tajemnicy Jej zachwycającego piękna, jako SERCEM SŁUCHAJĄCĄ: «Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu» (Łk 2,19). Maryja wielu spraw nie rozumie, być może ma wiele pytań. Tyle
wspaniałych rzeczy opowiedział Jej podczas zwiastowania Anioł Gabriel o tym Dziecięciu, że będzie wielki, że będzie królem, że będzie Synem Najwyższego. A tymczasem wydarzenia nie potwierdzają tego w żaden sposób! Tak się rodzi ktoś ważny, król, Syn Boga?!

 

Maryja nie ucieka od trudu życia, od trudnych pytań. Zbiera je pieczołowicie w sercu, ZACHOWUJE, czyli nosi, wręcz „kołysze” w sercu jak do niedawna „kołysała” w łonie Bożego Syna. Jest w tym zachowywaniu pokorna i cierpliwa. Pokorna, bo nie czyni siebie i swoich „racji” wyznacznikiem interpretowania rzeczywistości. Cierpliwa, bo wie, że w odpowiednim czasie Bóg Jej to wszystko wyjaśni, czeka więc na Jego światło.

 

 

 

Maryja ROZWAŻA, medytuje, łączy razem fakty, wydarzenia, słowa. Czerpie mądrość od Boga i z życia codziennego. Jest w tym uważna i ufająca. Uważna na Boże natchnienia i intuicje. Ufająca Jego prowadzeniu.

Jednym z największych pragnień Boga jest MÓWIĆ do człowieka. Wiele razy przypomina nam o tym Biblia.

 Prorok Ozeasz przypomina, że Naród Wybrany jest jak oblubienica, a Bóg wciąż na nowo i niestrudzenie «chce mówić do jej serca» (Oz 2,16). Prorok Izajasz prosi w imieniu Boga: «Pocieszcie, pocieszcie mój lud! Przemawiajcie do serca Jeruzalem» (Iz 40, 1-2). Autor Listu do Hebrajczyków stwierdza: «Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna» (Hbr 1,1-2). I wciąż mówi do nas poprzez Słowo Chrystusa!

Dobrze jest zacząć ten Nowy Rok 2020 z Maryją i jak Ona stawać się Słuchaczami Słowa, idąc za wskazówką Księgi Przysłów: «Z całą pilnością strzeż swego serca, bo życie ma tam swoje źródło» (Prz 4,23). W sercu mamy źródło życia, strzeżmy serca w Słowie a Słowa w sercu!

Aby móc to czynić lepiej zapraszam Was na odnowiony profil komentarzy do Słowa Bożego, przez trzy lata nosił nazwę #TrzySłowaoSłowie a od dziś właśnie #SercemSłuchająca.  W ciągu całego Nowego Roku 2020 pod tym hasztagiem będą też pojawiały się nowe propozycje. Bądźcie na bieżąco!

Maryi zawierzam moją posługę Słowa i każdego, kto z niej korzysta w spotkaniu z Bogiem!

 

 

 

Europejski Kongres Powołaniowy

W dniach 4-7 czerwca w Rzymie odbył się Europejski Kongres osób odpowiedzialnych w poszczególnych krajach za powołania. Obecni byli przedstawiciele 22 Episkopatów Europy.

Temat spotkania dotyczył przypowieści o uczniach z Emaus, głęboko rozważanej podczas ostatniego Synodu o młodzieży. Słowa: „Rozmawiali ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło”, zachęcały uczestników Kongresu do wspólnego zastanowienia się nad perspektywami duszpasterstwa powołaniowego po Synodzie.

Wszyscy zgodnie zauważyli, że trwamy w kryzysie wiary w całej Europie, nie zależnie od tego czy jest to Europa wschodu, zachodu, centrum czy południa. Jako Kościół jesteśmy zaproszeni do podążania na przód żyjąc stylem rozeznawania. Jak podkreślił jeden z biskupów rozeznawanie nie jest decydowaniem o tym, co mamy teraz robić, ale słuchaniem tego, czego chce od nas Pan. Młodzi ludzie są w Europie różni, ale jednakowo niespokojni, spragnieni czegoś wielkiego w życiu i chęci czynienia dobra. Dokumenty przed i po synodalne są mapą po której każdy kraj może podążać własną, oryginalną drogą, w zależności od kontekstu kulturowego, społecznego, politycznego w jakim się znajduje.

Podczas dzielenia się w grupach roboczych wracaliśmy do fundamentalnej prawdy, że świętość jest dla wszystkich, więc specyficzne powołanie istnieje dla każdego żyjącego człowieka. Świętość i świadectwo życia jest najmocniejszym magnesem przyciągającym młodych ludzi do Osoby Chrystusa.

Siostry Apostolinki były obecne przygotowując wystrój Sali kongresu, prezentując własne  konspekty, różne książki dotyczące tematu młodzieży, formacji, powołania i rozeznawania, oraz dzieląc się własnym charyzmatem i doświadczeniem służenia apostolstwem powołaniom.

W czasie trwania Kongresu niezapomniane spotkanie z Ojcem świętym Franciszkiem wlało do każdego z uczestników nowy zapał i wiarę. Podczas audiencji papież zachęcał nas: “Nie traćcie nadziei, z radością idźcie naprzód!”.

s. Anna Juźwiak AP

Dzień narodzin

Dziewięc miesięcy przed Bożym Narodzeniem obchodzimy uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Dzień, w którym Jezus Chrystus mocą Ducha Świętego został poczęty w łonie Niepokalanej. Ten dzień to początek naszego zbawienia! Dla nas, apostolinek jest to dzień przybycia do Polski. Dziś mija dokładnie 16 lat naszej obecności w Skierniewicach. Od 25 marca 2003 roku staramy się wcielać charyzmat dla “wszystkich powołań” według pragnienia naszego Założyciela – bł. Jakuba Alberione: «Żyć dla powołań. Nigdy nie dawać sobie spokoju. Czynić, jak czynił Jezus. Modlić się za powołania. Niech Pan błogosławi każdej szczególnie i udzieli wam łaski stawania się skutecznymi w poszukiwaniu i formowaniu powołań».

Strefa PIĘKNA

Za gruba, za chuda, za wysoka, za niska, za poważna, za wesoła, za stara, za młoda… Do tego jeszcze za głupia, za brzydka, za mało wartościowa… Ileż potrafimy sobie jako kobiety dokładać! Jeśli patrzymy na okładki czasopism dla kobiet, czy wystawy markowych sklepów, niestety nie każda tak wygląda lub tak się ubiera. A jeśli już nawet stać ją na to i ma figurę to nosi w sobie czasami tyle smutku i goryczy, że cała ta zewnętrza estetyka blednie wobec ciężaru, który nosi w sercu… Jak więc to jest z tym pięknem?

 

(więcej…)

Uczennice Miłości – VI Diecezjalny Dzień Kobiet

Drogie Panie, Dziewczęta,  Żony, Mamy, Babcie, Tesciowe, Wdowy, Siostry Zakonne i Osoby Konsekrowane – jednym słowem KOBIETY!
Już po raz 6 pragniemy zaprosić Was na Diecezjalny Dzień Kobiet, który tradycyjnie odbędzie się w Skierniewicach 2 marca 2019.

W tym roku towarzyszy nam hasło: “Jestem Kobietą – Lubię to! Uczennice Miłości”. Od Maryi pragniemy uczyć się, co znaczy kochać coraz lepiej, głębiej, mocnej, prawdziwiej, piękniej Boga, same siebie, innych ludzi. Co znaczy być piękne miłością codzienną i konkretną!

(więcej…)