Ariccia, 14 marca 2018

Drodzy Bracia i Siostry,

wczoraj popołudniu, po  spotkaniu i wspólnym świętowaniu z Bracmi i Siostrami Rodziny Świętego Pawła z okazji wyboru na Przełożoną Generalną s. Mariny Beretti, przygotowałyśmy się do kolejnego etapu, wyborów Radnych generalnych, które, jak przypominają nasze Konstytucje:

W duchu rozeznania zgodnie szukają woli Bożej i służą siostrom […] bardzo starając się o bycie zawsze konstruktorami komunii, szczególnie poprzez mediację mądrą i dyskretną oraz uważną dyspozycyjność, w miłości do każdej z sióstr” (por. art. 247).

Przekonane, że te słowa pomagają nam skonkretyzować Ewangelię w rzeczywistości Zarządu Generalnego Instytutu, który się tworzy, dziś rano wybrałyśmy Radne Generalne:

  • s. Maria Antonietta Leoni
  • s. Tosca Ferrante
  • s. Teresita Cabri
  • s. Donatella Branco

 

Nasze życzenia dla Sióstr Radnych powracają do obrazu kłosa i żniwa, który towarzyszy nam w tych dniach: niech towarzyszy Wam pasja wobec wszystkich powołań, wobec wszystkich wezwanych, wobec wszystkich apostolstw wyrażona w wezwaniu drogim dla każdej Apostolinki: Jezu, wieczny Pasterzu dusz naszych, poślij dobrych robotników na żniwo swoje!

Pozdrawiamy Was i naszą WDZIĘCZNOŚĆ przemieniamy w modlitwę za wszystkich, którzy byliście nam bliscy w tym czasie, także poprzez wiele serdecznych przesłań, które dotarły do nas droga internetową.

s. M. Antonietta Leoni e s. Laura Cenci