Instytut  Królowej Apostołów

dla Powołań

Siostry Apostolinki

Służyć Kościołowi

Pierwszym elementem, który stanowi świadomość powołaniową, o którą prosimy i mamy nadzieję w Panu, że stworzy ją w nas, jest duch wiary; wielkiej wiary, by zrozumieć, co znaczy zbawić duszę, co znaczy zatracić jakąś duszę.

Bł. Jakub Alberione

Uwolnij swoje Tak

Obserwowanie nieba i szybujące ptaki jest prawdziwym spektaklem. Czasem właśnie jesienią zdarza mi...

Krótkie wspomnienia z wakacji…

Służba pielgrzymom w Santiago da Compostela to różne oblicza Drogi Jakubowej i dotarcia do mety,...

Europejski Kongres Powołaniowy

W dniach 4-7 czerwca w Rzymie odbył się Europejski Kongres osób odpowiedzialnych w poszczególnych...

Życie w habicie

Rozmowa z s. Alicją Świerczek ze zgromadzenia Sióstr Apostolinek. O życiu w pełni i o tym, że Bóg...

Dzień narodzin

To już 16 urodziny Apostolinek na ziemi Polskiej!

Strefa PIĘKNA

Za gruba, za chuda, za wysoka, za niska, za poważna, za wesoła, za stara, za młoda… Do tego...

Słowo na drogę

Pudełko Ani

Strefa SERCA

Strefa SERCA

Od rana Messenger niecierpliwie sygnalizuje nadchodzące informacje: „Dziękuję, że Siostra jest”,...

Piękną miłością jest pomagać młodzieży, aby zadała sobie pytanie: a ty, co chcesz robić?

bł Jakub Alberione