Już ósmy rok gromadzimy się na comiesięcznej adoracji biblijno – powołaniowej, aby coraz bardziej poznawać Jezusa i wpierać naszą modlitwą zarówno tych, którzy rozeznają drogę swojego powołania jak i tych, którzy już wybrali, aby byli wierni podjętym zobowiązaniom. spotkanieMod5W tym roku mieliśmy szczególną radość, gdyż rozpoczęliśmy kolejny cykl naszych spotkań wspólną Eucharystią, której przewodniczył ks. biskup Marek Solarczyk, odpowiedzialny z ramienia Episkopatu za dzieło powołań w Polsce. Ks. Biskup Marek podczas homilii wprowadził nas w tematykę tegorocznych spotkań, podczas których będziemy rozważać „Powołanie Proroka” przybliżając nam postać proroka naszych czasów, wielkiego orędownika wolności i godności ludzkiej – ks. Jerzego Popiełuszki.

Kolejne spotkania adoracyjne, podczas których będziemy poznawać proroków biblijnych będą odbywały się raz w miesiącu, we wtorki od 18.00-19.00: 8 XI  / 6.XII. / 3.I. / 7.II. / 7.III. / 4.IV. / 9.V. / 6.VI.

Serdecznie zapraszamy!