W dniach 10-12 marca odbyła się w Warszawie Ogólnopolska Kongregacja osób zaangażowanych w duszpasterstwo powołań.

 

Gościem specjalnym zjazdu jest Sekretarz Pomocniczy Kongregacji do spraw Duchowieństwa i Seminariów arcybiskup Jorge Carlos Patron Wong. Mówił o tym, że na budowanie kultury powołania wpływają: kultura, wspólnoty chrześcijańskie, rodziny, środowiska młodzieżowe, świadectwo tych, którzy już wybrali swoje powołanie.

Arcybiskup Jorge zachęcał: „Chciałbym prosić wszystkich, aby zaangażowali się na rzecz promocji powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego z nowym entuzjazmem, wielką hojnością i ze świadomością, że jest to bardziej dzieło siewu niż zbierania, oraz że najważniejszą rzeczą jest stworzenie kościelnego klimatu, sprzyjającego narodzinom i dojrzewaniu ziarna powołania, które Pan sieje na roli swojego Kościoła”.

Módlmy się, aby nigdy nam nie brakowało tego entuzjazmu i hojności, do których zapraszał zebranych arcybiskup Jorge Carlos Patron Wong.