Sercem Słuchająca

 

 

 

Nowy Rok 2020 wnosi podsumowania z  roku 2019 (radość, wdzięczność, sukcesy, porażki, wnioski, postanowienia, pragnienia, decyzje…) jak i całą nadzieję i oczekiwanie wobec czasu, który się rozpoczyna.

 

Zawsze bardzo urzekało mnie, że Nowy Rok zaczynamy uroczystością Maryi – Bożej Rodzicielki. Lubię z Nią zaczynać wszystko, co NOWE, bo Ona jest sama w sobie „NOWYM POCZĄTKIEM” jako Niepokalana. Od Niej i z Nią Bóg zaczął na nowo budować historię zbawienia. Przez Nią do nas przyszedł i przez Nią chce nas
ku sobie prowadzić mówiąc ostatnie słowa z krzyża: «Oto Matka twoja» (J 19,28).

 

 

 

 

Dziś spotykamy Maryję w Betlejem, jeszcze u początków… Święty Łukasz przedstawia nam Ją w tajemnicy Jej zachwycającego piękna, jako SERCEM SŁUCHAJĄCĄ: «Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu» (Łk 2,19). Maryja wielu spraw nie rozumie, być może ma wiele pytań. Tyle
wspaniałych rzeczy opowiedział Jej podczas zwiastowania Anioł Gabriel o tym Dziecięciu, że będzie wielki, że będzie królem, że będzie Synem Najwyższego. A tymczasem wydarzenia nie potwierdzają tego w żaden sposób! Tak się rodzi ktoś ważny, król, Syn Boga?!

 

Maryja nie ucieka od trudu życia, od trudnych pytań. Zbiera je pieczołowicie w sercu, ZACHOWUJE, czyli nosi, wręcz „kołysze” w sercu jak do niedawna „kołysała” w łonie Bożego Syna. Jest w tym zachowywaniu pokorna i cierpliwa. Pokorna, bo nie czyni siebie i swoich „racji” wyznacznikiem interpretowania rzeczywistości. Cierpliwa, bo wie, że w odpowiednim czasie Bóg Jej to wszystko wyjaśni, czeka więc na Jego światło.

 

 

 

Maryja ROZWAŻA, medytuje, łączy razem fakty, wydarzenia, słowa. Czerpie mądrość od Boga i z życia codziennego. Jest w tym uważna i ufająca. Uważna na Boże natchnienia i intuicje. Ufająca Jego prowadzeniu.

Jednym z największych pragnień Boga jest MÓWIĆ do człowieka. Wiele razy przypomina nam o tym Biblia.

 Prorok Ozeasz przypomina, że Naród Wybrany jest jak oblubienica, a Bóg wciąż na nowo i niestrudzenie «chce mówić do jej serca» (Oz 2,16). Prorok Izajasz prosi w imieniu Boga: «Pocieszcie, pocieszcie mój lud! Przemawiajcie do serca Jeruzalem» (Iz 40, 1-2). Autor Listu do Hebrajczyków stwierdza: «Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna» (Hbr 1,1-2). I wciąż mówi do nas poprzez Słowo Chrystusa!

Dobrze jest zacząć ten Nowy Rok 2020 z Maryją i jak Ona stawać się Słuchaczami Słowa, idąc za wskazówką Księgi Przysłów: «Z całą pilnością strzeż swego serca, bo życie ma tam swoje źródło» (Prz 4,23). W sercu mamy źródło życia, strzeżmy serca w Słowie a Słowa w sercu!

Aby móc to czynić lepiej zapraszam Was na odnowiony profil komentarzy do Słowa Bożego, przez trzy lata nosił nazwę #TrzySłowaoSłowie a od dziś właśnie #SercemSłuchająca.  W ciągu całego Nowego Roku 2020 pod tym hasztagiem będą też pojawiały się nowe propozycje. Bądźcie na bieżąco!

Maryi zawierzam moją posługę Słowa i każdego, kto z niej korzysta w spotkaniu z Bogiem!