«Maryja zawsze daje Jezusa, jak gałąź,

która Go niesie i ofiaruje ludziom…

Maryja jest Apostołką Jezusa…

bardziej niż atramentem,

“napisała” Jezusa własna krwią, to znaczy

ukształtowała Go sobą dzięki mocy Ducha Świętego».

(bł. Jakub Alberione)

 

 

W sobote poprzedzającą Niedzielę Zesłania Ducha Świętego cała Rodzina Świętego Pawła, a szczególnie Siostry Apostolinki świętują Uroczystość Królowej Apostołów.

Jej opiece powierzył nasze Zgromadzenie nasz Załozyciel, błogosławiony Jakub Alberione. Dlaczego Apostolinki czczą Maryję szczególnie jako Królową Apostołów?

«W tej nazwie, jak w syntezie, wyraża się nasza specyficzna misja: „Dlaczego mamy oddawać cześć Maryi jako Królowej Apostołów? Ponieważ Instytut ma się zajmować powołaniami… A komu mielibyśmy polecać sprawę powołań i apostolstwa powołaniowego? Maryi Królowej Apostołów. Ponieważ, jak stwierdził papież Leon XIII, Maryja była Mistrzynią i Królową Apostołów w czasach pierwotnych i podobnie teraz jest Mistrzynią i Królową wszystkich dusz apostolskich, wszystkich rodzajów apostolstwa… Maryja wyprasza wam dwie łaski. Najpierw jest to łaska świętości osoby pełniącej misję apostolską; następnie łaska apostolstwa powołaniowego w praktyce”». (Konstytucje, art. 3)

 

Wstawiennictwu Maryi, Królowej Apostołów powierzamy wszystkie Siostry Apostolinki, oddające życie dla  wszystkich powołań w naszych 7 wspólnotach w: Castel Gandolfo, Rzymie, Acero, Pizie, Sao Paolo, Carmopolis i Skierniewicach. Oraz te wszystkie dzięwczęta, które Pan wzywa, aby dzieliły z nami pasję głoszenia Dobrej Nowiny o powołaniu!