Zaryzykuj relację TOWARZYSZENIA

Kolejny krok, do którego zaprasza nas bł. Jakub Alberione to:

 

PORADŹ SIĘ

Czyli nie bądź sam ze swoimi refleksjami, zmaganiami, wątpliwościami, lękami, modlitwą… Opowiedz to komuś zaufanemu!

 

 

Ważne jest, aby na drodze podejmowania decyzji spotkać osobę, z którą można się konfrontować, której można zaufać, zwierzyć się z niepokojów, wątpliwości, pragnień… To może być kapłan, siostra zakonna, osoba świecka czyli ktoś, kto żyje w pełni swoim powołaniem i ma doświadczenie Boga, o którym może zaświadczyć.

 

 

Bardzo ważne jest w naszym życiu doświadczenie bycia nie tylko słuchanym, ale wysłuchanym przez kogoś. Dlaczego? Bo TYLKO WYSŁUCHANY SŁUCHA

Bycie przyjętym, rozpoznanym, kochanym za to KIM się jest, a nie JAKIM się jest rodzi pragnienie słuchania siebie i kształtowania własnego człowieczeństwa na wzór Jezusa Chrystusa!

Wtedy osoba bierze świadomie ODPOWIEDZIALNOŚĆ za własne życie, decyzje, konsekwencje  dokonywanych wyborów.

 

 

Oczym rozmawiać z osobą, która nam towarzyszy w rozeznaniu powołania i w podejmowaniu decyzji? Ważne jest, aby skonfrontować się w czterech głównych przestrzeniach naszego życia.

 

  • Przestrzeń TAJEMNICY

Jak patrzę na moją przyszłość, z lękiem czy ufnością? Dlaczego wybieram tę

drogę życia? W jakich wydarzeniach odczytuję Boże znaki mojego powołania?

Na ile poznałem siebie, mocne i słabe strony? Czy jestem wdzięczny? Za co?

 

  • Przestrzeń TOŻSAMOŚCI

Co mnie raduje, a co z trudem akceptuję (lub nie) w moim ciele, zdolnościach,

cechach charakteru, uczuciowości, w moim życiu duchowym?

Kto / co inspiruje mój projekt na życie? Jak staram się odpowiadać

na Boże zaproszenie w codzienności?

 

 

  • Przestrzeń PAMIĘCI

Jak jest moja postawa wobec przeszłości, wobec zranień czy krzywd?

Potrafię o tym rozmawiać? Za co jestem wdzięczny Bogu i ludziom?

 

  • Przestrzeń RELACJI

Jak buduję moje relacje z innymi? Co jest radością a co zmaganiem?

Czy jestem przejrzysty w towarzyszeniu? O czym najtrudniej mi rozmawiać?

Kim jest dla mnie Chrystus? Jak buduję relację z Nim?