Piękna i konkretna inicjatywa Krajowego Duszpasterstwa Młodzieży towarzyszenia z bliska Synodowi Biskupów na temat: Młodzież, wiara i rozeznawanie powołania, spotkała się z radością młodych ludzi zaangażowanych w duszpasterstwo młodzieży z różnych diecezji. Młodzież z pierwszej grupy sztafety pochodziła z diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, Częstochowskiej, Gnieźnieńskiej, Warszawsko-Praskiej, Opolskiej oraz Gliwickiej. Towarzyszenie im w tej pielgrzymce stało się dla nas Sióstr Apostolinek darem i ubogaceniem naszej misji pomagania młodym ludziom w odkrywaniu ich konkretnego powołania.

Po przylocie na miejsce od razu zauważyliśmy, że to wartościowy i jedyny czas w którym Kościół zatrzymuje się nad każdym młodym człowiekiem. Od pierwszego dnia Synodu, który zebrał ponad 300 biskupów oraz około 200 ekspertów i słuchaczy z całego świata towarzyszyły nam rozmowy, oczekiwania, modlitwa, zachwyt, a czasem zamyślenie. Mogliśmy uczestniczyć we Mszy św. otwarcia Synodu na placu św. Piotra, którego dokonał Papież Franciszek, a po niej w pierwszym spotkaniu z ojcami synodalnymi z Polski. Nie zabrakło przy tym wielu pytań, które młodzież otrzymała w ramach wywiadów z Radiem Watykańskim, dziennikarzami z Polski, Włoch i Niemiec.

W naszym pielgrzymowaniu wraz z Synodem nie zabrakło znaczących spotkań jak np. z Kard. Konradem Krajewskim, papieskim jałmużnikiem, który poprzez swoje świadectwo życia pokazał nam przytułek dla ubogich w samym centrum Rzymu, życie bezdomnych ludzi oraz konkret Ewangelii, który Ojciec Święty wprowadza w czyn ucząc tego innych.

Msze święte w miejscach szczególnie związanych z Polską: Dom Pielgrzyma, Instytut Polski, Kościół św. Andrzeja na Kwirynale z pochowanym tam św. Stanisławem Kostką, patronem polskiej młodzieży, stały się etapami zawierzenia Bogu przez wstawiennictwo świętych wszystkich młodych ludzi poszukujących wiary i swego miejsca w życiu.

Nasze trwanie przy Synodzie było cenną okazją spotkań z ojcami uczestniczącymi w Synodzie zarówno z Polski jak z innych krajów. Postawiło ono jasno temat relacji młodych z Kościołem oraz jego różnorodności uwarunkowanego daną kulturą i miejscem geograficznym. Znalazł się także cenny czas na dyskusje między nami oraz refleksje nad następnymi krokami duszpasterstwa młodzieży wraz z pytaniem, które pewnego dnia usłyszeliśmy: „Co Jezus zrobiłby w tej sytuacji?”.

Zwiedzanie Bazyliki Apostoła Piotra dzięki wspaniale opowiadającemu o niej ks. Albertowi, Msza św. u Grobu św. Piotra stały się ważnymi momentami w naszym pogłębianiu wiary i otwieraniem się na powszechność Kościoła. Dopełnieniem tego była podróż w życie młodych ludzi przy okazji spotkania z Ojcem Świętym Franciszkiem oraz z młodymi z całego świata w Auli Pawła VI, w ramach koncertu, świadectw, tańca.

Wracając z Rzymu każdy uczestnik miał pewność, że „spotkanie z bliska” z Synodem, była częścią wędrówki wiary, rozeznawania powołania i nie skończy się wraz z zakończeniem Synodu. Dotknęliśmy serca Kościoła i chcemy, by ono biło zawsze żywe i młode.

s. Anna Juźwiak