Oczy kobiety są pełne światła,

kiedy rozpoznaje swoją tożsamość

i odkrywa swoją własną tajemnicę.

Oczy kobiety błyszczą wewnętrznym blaskiem,

kiedy rozpoznaje w swojej codzienności

działanie Boga, które ją przemienia.

Ona cała jest pełna światła, kiedy karmi się

Jego Słowem i Ciałem.

 

Maryja odnajdywała światło w Słowach Boga,

które słyszała przez Anioła, innych ludzi,

a potem z ust samego Jezusa.

Ona promieniała cała tajemniczym światłem,

bo w Niej nieustannie płonął Duch Miłości.

Swoim życiem potwierdzała

głoszoną przez Syna Ewangelię.

 

Co ROZŚWIETLA Twoje życie i serce?

W jaki sposób Maryja wnosi światło Ewangelii w Twoją codzienność

i pomaga CI stawać sie  KOBIETĄ pełną ŚWIATŁA?

 

 

Więcej przeczytasz w KSIĄŻCE