Dnia 30 czerwca siostra Lucyna Tomków na ręce Przełożonej Generalnej siostry Mariny Betetti,  w obecności Sióstr ze wspólnoty skierniewickiej, Apostolinek z innych włoskich wspólnot, przedstawicieli Rodziny Świętego Pawła, kapłanów, rodziny i przyjaciół złożyła swoje śluby wieczyste w Parafii pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Skierniewicach.

Niech naszymi  życzeniami dla siostry Lucyny będą słowa wstępu do uroczystej Celebracji Profesji Wieczystej.

Nie bój się odtąd
będziesz łowił ludzi.
(Łk 5,10)

 

Dzisiaj celebrujemy Uroczystość Świętego Pawła Apostoła, patrona Rodziny Świętego Pawła. On całym swoim życiem ukazuje nam, co znaczy przyjąć powołanie i odpowiedzieć na nie dzień po dniu, do końca, w głębokiej komunii z Jezusem Chrystusem.

Z całym Kościołem wspominamy dziś, oprócz świętego Pawła, Świętych Pierwszych Męczenników Kościoła Rzymskiego. Jest wśród nich także św. Lucyna, rzymianka, męczennica z I lub III wieku.

Zbieżność dat? A może opatrznościowe światło dla naszej Siostry Lucyny, która dziś oddaje na zawsze całe swoje życie Chrystusowi
i Kościołowi w służbie dla wszystkich powołań, jako Siostra Apostolinka składając śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.

Dziękując Bogu za dar życia, wiary przyjętej we Chrzcie świętym, powołania i konsekracji, życzymy Siostrze Lucynie, aby na wzór swojej świętej Patronki stawała się kobietą dzielną, której «wartość przewyższa perły» (Prz 31,10).

Niech św. Paweł Apostoł, niestrudzony w głoszeniu wszystkim Chrystusa, który żył w nim, będzie dla niej Ojcem i nieustannym Inspiratorem. A całe życie Siostry Lucyny niech świadczy o tym, że Jezus Mistrz, Droga, Prawda i Życie, któremu dziś oddaje całą siebie jest «nieskończonym pięknem, które samo zdolne jest zaspokoić wszystkie pragnienia ludzkiego serca» (VC 16).

Niech za przykładem Maryi, Królowej Apostołów każda jej myśl, słowo, gest, czyn «staje się jednym z widzialnych śladów, które Trójca Święta pozostawia w historii, aby wzbudzić w ludziach zachwyt pięknem Boga i tęsknotę za Nim» (VC 20).

Zdjęcia: Ewa Bogusz