3 kwietnia s. Anna Maria i s. Lucyna poprowadziły pierwszy dzień Rekolekcji Wielkopostnych dla dzieci w Parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Niepokalanowie.

Zajęcia rekolekcyjne odbyły się w dwóch szkołach podstawowych: w Paprotni i w Teresinie.

Serdecznie dziękujemy dyrekcji i nauczycielom obydwu szkół za wielką życzliwość. Szczególne wyrazy wdzięcznosci kierujemy do Proboszcza – o. Andrzeja Sąsiadka OFM za zaproszenie, serdeczne przyjęcie i wszelką pomoc!