Ariccia,13 marca 2018

Drodzy Bracia i Siostry!

Wyobrażamy sobie, że wszyscy oczekujecie na ten komunikat!

Wczoraj przeżyłyśmy dzień rozeznania. Ks. Tulio Locatelli CSJ ukazał nam posługę władzy i wielką wartość braterstwa zjednoczonego z tym zadaniem. Na zakończenie swojej refleksji zostawił nam tę myśl:

„Punkt wyjścia, inicjatywa jest Jego: „Pan związał się z wami” (Pwt 7,7); z „wami” znaczy z nami, Jego ludem. To Pan związał się z nami, zobowiązał się dać nam wzrost (Pwt 32, 9-11) i pomaga nam, abyśmy mieli relacje, które nie będą już pogańskie (Mk 10,43). Mamy wielkie zadanie: dać innym rozpoznać się na podstawie wzajemnej miłości (J 13, 34-35), miłości dorosłej (1 Kor 13), która chce w końcu realizować to, o co Pan nas prosi (Łk 17,10).

 

Wsparte tymi słowami zaczęłyśmy poranek od wyborów Przełożonej Generalnej: została wybrana na drugą kadencję s. Marina Beretti.

Siostrze Marinie życzymy, aby pozostała zawsze zjednoczona z Chrystusem, w Nim przynosząc wiele owoców w życiu swoim i wszystkich Apostolinek

Życzenia wszelkiego dobra dla wszystkich!

s. Maria Antonietta Leoni i s. Laura Cenci