W ostatnią Niedzielę października Rodzina Świętego Pawła, do której należymy jako Siostry Apostolinki celebruje Uroczystość Jezusa Boskiego Mistrza.

Co to za święto?

Bł. Jakub Alberione, nasz Założyciel bardzo pragnął, by jego Rodzina żyła i karmiła się duchowością pełną, spójną, kompletną. Taką dał nam patrząc na Jezusa Mistrza Drogę, Prawdę i Życie. Nie jest to jeszcze bardzo powszechne spojrzenie na Jezusa w Kościele. Fascynuje głębią i biblijnym bogactwem. Ks. Alberine lubił powtarzać: «Trzeba patrzeć na Jezusa i kontemplować całą Jego postać. Jezus dał wiele definicji o sobie „Ja jestem światłem świata”, „Ja jestem latoroślą”, „Ja jestem Dobrym Pasterzem”. Są to szczegółowe aspekty misji i działalności Jezusa. Ale On zechciał dać nam kompletną definicję siebie i powiedział: Ja Jestem Drogą, Prawdą i Życiem».

Patrzymy na Tego, który jest Mistrzem, Nauczycielem, Prawdą dla umysłu, Drogą dla naszej woli, Życiem dla naszych uczuć.

Jak odtworzyć w nas całego Jezusa?

Jezus Mistrz pragnie nas całych dla siebie. Upodabniamy się do Niego wierząc w Jego Słowo- wtedy angażujemy nasz umysł, naśladując Jego przykład – skłaniamy ku Niemu wolę, żyjąc Jego życiem – rozpalamy serce. Bramą do głębokiego przyjęcia tej prawdy stał się dla każdego z nas Chrzest dany nam w Imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. W tym momencie odnowiony został w nas obraz Najświętszej Trójcy dającej nowe życie. Jesteśmy Chrześcijanami! Łaska, którą otrzymaliśmy ożywia wiarę w umyśle, cnoty nadprzyrodzone w woli, a miłość do Boga i bliźniego w sercu.

Takie jest nasze powołanie; coraz lepiej żyć w Chrystusie, wzrastać w łasce. Wtedy to już nie my myślimy, kochamy, cierpimy, pragniemy, ale to Chrystus w nas kocha, myśli, pragnie, cierpi, modli się, pracuje, uczy…

Może wydawać się to trudne, ale pociechą stają się słowa Boskiego Mistrza: „Wysławiam Cię Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je tym, którzy są jak małe dzieci” (Mt 11,25)