W sobotę 6 maja o godzinie 19.00 po raz trzynasty spotkamy się  na Diecezjalnym Czuwaniu Modlitewnym w intencji powołań tym razem w Kutnie.

Jest już tradycją , że w sobotę poprzedzającą IV Niedzielę Wielkanocną czyli Niedzielę Jezusa Dobrego Pasterza gromadzimy się w jednym z kościołów naszej łowickiej diecezji, aby wspólnie modlić się o dar nowych powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego.

W corocznych spotkaniach modlitewnych uczestniczy nie tylko młodzież, która staje wobec ważnych życiowych wyborów, ale także ci wszyscy, którzy towarzyszą młodym: rodzice, wychowawcy, nauczycele, katecheci, kapłani, osoby konsekrowane.

Czuwanie Powołaniowe to czas zasłuchiwania się w Słowo Boże, poznawania Bożego prowadzenia w życiu dzięki świadectwom osób powołanych. To osobiste spotkanie z Jezusem Dobrym Pasterzem w Najświętsztm Sakramencie podczas Adoracji. To ufna prośba, radosne uwielbienie, głęboka refleksja. Po Czuwaniu jest czas na spotkanie, dialog, coś do zjedzenia, tak aby poczuć dar i radość wspólnoty.

Serdecznie zapraszamy do Parafii św. Jana Chrzcicela w Kutnie na godzinę 19.00.