W dniach 4-17.III.2018 roku w Ariccia będzie trwała 5 Zwyczajna Kapituła Generalne Sióstr Apostolinek. Jakie jest znaczenie Kapituły Generalnej wyjaśnia nasza Przełożona Generlana – s. Marina Beretti

 

 

Nie ma tak potrzebnego i tak delikatnego studium,

nie ma ważniejszego działania

nie ma większego wkładu

jaki możecie dać ludzkości i Kościołowi

jak ukierunkowanie do życia.

Potrzeba, po pierwsze, jako pierwsza podstawa: wiele pokory,

po drugie: ufność w Bogu,

a następnie

poświęcenie się pracy apostolskiej.

(ks. Alberione do Apostolinek)

Drogie Siostry i Bracia,

zbliża się otwarcie naszej 5° Zwyczajnej Kapituły Generalnej, którą będziemy celebrowały w Ariccia, w Domu Boskiego Mistrza od 4 do 17 marca 2018 r.

Temat Kapituły brzmi:

Współtwórcy naszej radości (2 Kor 1,24)

“Dla wszystkich powołań”: w braterstwie dla misji

 

Piszę do Was w imieniu wszystkich Sióstr, by prosić Was o modlitwę właśnie w tych dniach.

Najbliższy Synod Biskupów zwróci szczególną uwagę na młodzież i jej życiowe wybory. Wszyscy czujemy się odpowiedzialni w towarzyszeniu jej do spotkania z Jezusem, a w Nim własnego powołania. Młodzi ludzie są pierwszymi odbiorcami naszej misji, gdyż ukierunkowanie życia w różnorodnych powołaniach stanowi dla nich podstawowe zadanie.

Odczuwamy mocne wołanie Kościoła by wiernie i z nowym zapałem przeżywać otrzymany od bł. Jakuba Alberione charyzmat.

Dlatego braterstwo i misja powołaniowa będą przewodnią nicią naszej refleksji kapitularnej, by popychać nas z większą pasją tam, gdzie jest młodzież i gdzie przeżywa trudne, choć ekscytujące poszukiwanie własnego powołania.

Wydarzenie łaski jakim jest nasza Kapituła niech pomoże nam wzrastać w dyspozycyjności względem woli Boga oraz w poszukiwaniu dróg i środków, aby nasza misja coraz lepiej stawała się darem w Kościele i dla Kościoła.

Niech Duch Święty obficie zstąpi na nas, tak jak zstąpił na Maryję i Apostołów zjednoczonych w Wieczerniku. Niech pomoże nam być wiernie kreatywne charyzmatowi powołaniowemu, który został nam powierzony przez bł. Jakuba Alberione; byśmy niosły wszystkim, nikogo nie wyłączając, radość Ewangelii powołania.

Wasza modlitwa jest dla nas drogocenna i pomoże nam w przemierzanej drodze kapitularnej.

 

Z wdzięcznością

s. Marina Beretti

Przełożona Generalna