Ariccia, 10 marca 2018 r.

 

Drodzy Bracia i Siostry,

zakończyłyśmy podróż, podczas której gościłyśmy w naszych Wspólnotach, aby lepiej poznać ich życie patrząc z perspektywy czterech kół paulińskiego wozu: modlitwa, studium, apostolstwo, ubóstwo-życie braterskie. Dalej kontynuujemy naszą sprawną pracę nad roboczym Dokumentem Kapituły.

Obecnie przeżyjemy nowy etap procesu Kapituły. Poniedziałek 12 marca, będzie dla nas dniem ciszy, spotkania ze słowem Bożym i rozeznawania, które przygotują nas do fazy wyborów Przełożonej generalnej i jej Rady we wtorek 13 marca oraz we środę 14 marca.

Ciszę tę chcemy przeżyć zgodnie z logiką ziarna zboża, które upadłszy w ziemię „umiera” by wyrosnąć i przynieść owoc (por. J 12,24).

W tym delikatnym i ważnym dla nas momencie jest rzeczą naturalną, że, nie może zabraknąć wsparcia Waszej modlitwy. Zawierzamy się słowom Pawła „…Modlę się, aby wasza miłość coraz bardziej wzrastała w poznaniu i wszelkim zrozumieniu, byście umieli rozeznać to, co słuszne, i abyście dzięki temu pozostali czyści i nienaganni do dnia Chrystusa, przynosząc owoc sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa, na cześć i chwałę Bożą” (Flp 1,9-11).

 

Dziękujemy za Wszą bliskość… i do następnego komunikatu!

s.  Maria Antonietta Leoni e s. Laura Cenci