Ariccia, 8 marca 2018

 

Nareszcie nadszedł dzień pełen słońca po całym tygodniu deszczu!

 

Prace Kapituły przebiegają w pełnym rytmie i nasze refleksje próbują odpowiedzieć na zagadnienia Dokumentu przygotowawczego Kapituły.

Po relacji Przełożonej generalnej wysłuchałyśmy relacji Siostry Ekonomki generalnej. Jesteśmy świadome, że „żyzna ziemia” Apostolinek naprawdę może ewangelicznie produkować, raz plon trzydziestokrotny, raz sześćdziesięciokrotny, a raz stokrotny (por. Mt 13,8).

Dzisiaj na nowo spotykamy się z kłosem zboża w naszych rękach… chcemy wyodrębnić ziarna, by rozróżnić dobre ziarno od plew. To czas mocny wzywający do dynamiki rozeznania, by patrzeć na rzeczywistość taką, jaka jest, przyjąć ją, ocenić wysłuchując siebie nawzajem przed Bogiem i razem z Nim, wybrać większe Dobro. Dokonuje się to nie tylko dla naszego życia osobistego, ale także poznając życie naszych Wspólnot żyjących w świecie poprzez lekturę relacji Przełożonych.

Dotychczas zostały przedstawione: Wspólnota Domu Macierzystego w Castel Gandolfo, Wspólnota ze Skierniewic, a w przyszłych dniach: Wspólnota z Pisy, Wspólnota z Acero, Wspólnota z Rzymu, Wspólnota z San Paolo i Wspólnota z Carmopolis di Minas.

To samo dotyczy prac w grupach, gdzie mamy możliwość konfrontacji, która umożliwia nam rozmowę, głębsze poznanie się i znalezienie konkretnych dróg, by sformułować to, co znajdzie się w Dokumencie końcowym naszej Kapituły.

Jak podkreślił ks. Tullio Locatelli, dzisiejsza Ewangelia (Łk 11,14-23) w jednym wersecie mówi: „Jeśli jednak Ja wyrzucam demony mocą palca Bożego, to nadeszło już do was królestwo Boże”. Jest to „dotyk” wskazujący na moc, ale także delikatność.

Drodzy Bracia i Siostry, towarzyszcie nam modlitwą, abyśmy mogły rozpoznać w naszym życiu oraz w naszej historii mocne i delikatne przejście Boga.

Dziękujemy za Waszą pamięć!

s. Maria Antonietta Leoni i s. Laura Cenci