Sercem Słuchająca

Chcę mówić do twego serca!

por. Oz 2,16

11 Niedziela Zw. - 13.06.21

Moc maleńkości - Mk 4, 26-34

Zesłanie Ducha Świętego

Wielki Słuchający - J 15, 26-27; 16, 12-15

10 Niedziela Zwykła - 6.06.21

Wobec oskarżeń i pomówień - Mk 3, 20-35

Niedziela Trójcy Świętej

Być blisko Boga i ludzi - Mt 28, 16-20