Sercem Słuchająca

Chcę mówić do twego serca!

por. Oz 2,16

18 Niedziela Zwykła - 1.08.21

Chleb życia - J 6, 24-35

16 Niedziela Zwykła - 18.07.21

Między odpoczynkiem a współczuciem - Mk 6, 30-34

14 Niedziela Zw - 4.07.21

Wobec odrzucenia i wzgardy - Mk 6, 1-6

17 Niedziela Zwykła - 25.07.21

Nasyceni Bogiem - J 6, 1-15

15 Niedziela Zwykła - 11.07.21

Świadkowie miłości Boga i bliźniego - Mk 6, 7-13

13 Niedziela Zw - 27.06.21

Wiara, która ocala - Mk 5, 21-43