Sercem Słuchająca

Chcę mówić do twego serca!

por. Oz 2,16

22.11.2020 - Chrystusa Króla

Mnieście (nie)uczynili - Mt 25,31–46

1.11.2020 - Wszystkich Świętych

Świętość, przepis na szczęście - Mt 5,1-12a

15.11.2020 - 33 Niedziela Zwykła A

Znasz już Twoje obdarowanie? - Mt 25,14-30

8.11.2020 - 32 Niedziela Zwykła A

Ku czemu podążam? - Mt 25,1–13