Sercem Słuchająca

Chcę mówić do twego serca!

por. Oz 2,16

20.09.2020 - 25 Niedziela Zw A

"Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy" - Mt 20,1–16a

13.09.2020 - 24 Niedziela Zw A

Odwaga przebaczenia - Mt 18,21–35

6.09.2020 - 23 Niedziela Zw A

Ewangeliczna asertywność - Mt 18,15–20