Sercem Słuchająca

Chcę mówić do twego serca!

por. Oz 2,16

31.05.2020 - Zesłanie Ducha Św.

Weźmijcie Ducha Świętego - J 20,19–23

24.05.2020 - Wniebowstąpienie

Jestem z wami przez wszystkie dni - Mt 28,16-20

17.05.2020 - 6 Niedziela Wielk.

Dar darmo dany - J 14,15–21