Sercem Słuchająca

Chcę mówić do twego serca!

por. Oz 2,16

29.03.2020 - 5 Niedziela W. Postu

Panie, gdybyś tu był... - J 11, 3-7.17.20-27.33b-45

8.03.2020 - 2 Niedziela W. Postu

Widzieli tylko samego Jezusa - Mt 17,1–9

22.03.2020 - 4 Niedziela W. Postu

Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? - J 9,1.6–9.13–17.34–38

15.03.2020 - 3 Niedziela W.Postu

Ja mówię z tobą - J 4,5-15.19b-26.39a.40-42

1.03.2020 - 1 Niedziela W. Postu

Pokusa zaczyna od głodów a uderza w sedno - Mt 4,1-11