Instytut  Królowej Apostołów

dla Powołań

Siostry Apostolinki

Służyć Kościołowi

Pierwszym elementem, który stanowi świadomość powołaniową, o którą prosimy i mamy nadzieję w Panu, że stworzy ją w nas, jest duch wiary; wielkiej wiary, by zrozumieć, co znaczy zbawić duszę, co znaczy zatracić jakąś duszę.

Bł. Jakub Alberione

Siła wiary, przełom, prostota, cisza, dobroć, muzyka

NOWA SIŁA I UTWIERDZENIE W WIERZE Wyjazd na Europejskie Spotkanie Młodych pozwolił mi na nowo...

Jedność

Nikolay uczestniczył w spotkaniu Taize’ we Wrocławiu po raz pierwszy. Przyjechał prosto z Moskwy,...

Sercem Słuchająca

      Nowy Rok 2020 wnosi podsumowania z  roku 2019 (radość, wdzięczność, sukcesy,...

Uwolnij swoje Tak

Obserwowanie nieba i szybujące ptaki jest prawdziwym spektaklem. Czasem właśnie jesienią zdarza mi...

Krótkie wspomnienia z wakacji…

Służba pielgrzymom w Santiago da Compostela to różne oblicza Drogi Jakubowej i dotarcia do mety,...

Europejski Kongres Powołaniowy

W dniach 4-7 czerwca w Rzymie odbył się Europejski Kongres osób odpowiedzialnych w poszczególnych...

Słowo na drogę

Pudełko Ani

Bliżej Boga, znak, wiara

Bliżej Boga, znak, wiara

DZIĘKI TAIZE JESTEM JESZCZE BLIŻEJ BOGA TAIZE, było dla mnie cudownym nowym doświadczeniem, nigdy...

Jedność

Jedność

Nikolay uczestniczył w spotkaniu Taize’ we Wrocławiu po raz pierwszy. Przyjechał prosto z Moskwy,...

Piękną miłością jest pomagać młodzieży, aby zadała sobie pytanie: a ty, co chcesz robić?

bł Jakub Alberione