apostolinki.pl Instytut Królowej Apostołów dla Powołań Dzieje się!Menu

Relacja s. Anny z Rygi

Razem torujmy drogi nadziei = Spotkanie Taizé w Rydze Po raz pierwszy stolica Łotwy gościła na przełomie roku 2016/2017 15 tys. młodych chrześcijan różnych wyznań z całej Europy. Trzydzieste dziewiąte tego typu spotkanie zorganizowała ekumeniczna Wspólnota Braci z...

Być „epifanią” Boga!

    Epifania to znaczy objawienie, ukazanie pewnej rzeczywistości. Jezus stając się człowiekiem objawił nam całym sobą miłość Ojca ku nam. Jednocześnie zaprasza nas, abyśmy poprzez nasze stawanie się chrześcijanami ukazywali poprzez nasze człowieczeństwo...

Odnowienie ślubów zakonnych

Dziś, 4 grudnia w II niedzielę Adwentu s. Lucyna odnowiła swoje śluby zakonne. Śluby czasowe przygotowują nas coraz bardziej do całkowitego oddania życia Bogu podczas profesji wieczystej. Eucharystii przewodniczył ks. Mariusz Górny, przełożony warszawskiej wspólnoty...

Kartka na Boże Narodzenie!

Pozwól Twojej rodzinie, przyjaciołom, znajomym poczuć się kimś wyjątkowym. Nie traktuj ich jak zbiorowych odbiorców newsletter Twojej skrzynki mailowej. Rozraduj ich serca wysyłając im tradycyjną Bożonarodzeniową...

Adwent – radosne oczekiwanie

Adwent, to czas radosnego oczekiwania na Chrystusa. Oczekiwanie to ma trzy, a nawet ośmieliłabym się powiedzieć cztery różne płaszczyzny. Tak, jak mamy cztery tygodnie w Adwencie. Pierwsza płaszczyzna to oczekiwanie na przyjście Pana przy końcu czasów. Wierzymy, że...

Bł. Jakub Alberione

W liturgii Kościoła 26 listopada przypada wspomnienie założyciela Rodziny świętego Pawła a w niej Sióstr Apostolinek - bł. Jakuba Alberione. W naszej codzienności doświadczamy jego wielkiego wstawiennictwa. Bł. Jakub wyjednał już wiele uzdrowień fizycznych i...