5 Kapituła Generalna Sióstr Apostolinek

W dniach 4-17.III.2018 roku w Ariccia będzie trwała 5 Zwyczajna Kapituła Generalne Sióstr Apostolinek. Jakie jest znaczenie Kapituły Generalnej wyjaśnia nasza Przełożona Generlana – s. Marina Beretti

 

(więcej…)

ŚWIATŁO KOBIETY

 

Oczy kobiety są pełne światła,

kiedy rozpoznaje swoją tożsamość

i odkrywa swoją własną tajemnicę.

Oczy kobiety błyszczą wewnętrznym blaskiem,

kiedy rozpoznaje w swojej codzienności

działanie Boga, które ją przemienia.

Ona cała jest pełna światła, kiedy karmi się

Jego Słowem i Ciałem.

 

Maryja odnajdywała światło w Słowach Boga,

które słyszała przez Anioła, innych ludzi,

a potem z ust samego Jezusa.

Ona promieniała cała tajemniczym światłem,

bo w Niej nieustannie płonął Duch Miłości.

Swoim życiem potwierdzała

głoszoną przez Syna Ewangelię.

 

Co ROZŚWIETLA Twoje życie i serce?

W jaki sposób Maryja wnosi światło Ewangelii w Twoją codzienność

i pomaga CI stawać sie  KOBIETĄ pełną ŚWIATŁA?

 

 

Więcej przeczytasz w KSIĄŻCE

RADOŚĆ KOBIETY

Pażdziernik, miesiąc różańca… Czas odkrywania z Maryją tajemic naszego życia, tych radosnych i tych promieniejących światłem a także tych bolesnych i pełnych chwały.

W tę pierwszą sobotę października i jednocześnie wspomnienie Matki Bożej Różańcowej pytamy Ją i same siebie: co znaczy być jak Ona Kobietą RADOŚCI?

 

(więcej…)

Sztuka podejmowania decyzji cz. 6

PODEJMIJ DECYZJĘ

 

Decyzja, nigdy nie daje nam 100% pewności. Co więcej, kiedy szala przesunie się z 50/50 % do 49/51% to już mamy światło w jakim kierunku podążać.

Nie będziemy w stanie podejmować ważnych i wielkich decyzji nco do naszego życia, jeśli najpierw nie nauczymy się wybierać małych rzeczy i spraw w naszej codzienności! Od tego treningu decyzyjności każdego dnia bardzo zalezy nasza sprawnośc ludzka i duchowa w rozeznawaniu i podejmowani coraz bardziej wolnych i odpowiedzialnych decyzji i wyborów.

(więcej…)

Sztuka podejmowania decyzji cz. 5

Zaryzykuj relację TOWARZYSZENIA

Kolejny krok, do którego zaprasza nas bł. Jakub Alberione to:

 

PORADŹ SIĘ

Czyli nie bądź sam ze swoimi refleksjami, zmaganiami, wątpliwościami, lękami, modlitwą… Opowiedz to komuś zaufanemu!

 

 

Ważne jest, aby na drodze podejmowania decyzji spotkać osobę, z którą można się konfrontować, której można zaufać, zwierzyć się z niepokojów, wątpliwości, pragnień… To może być kapłan, siostra zakonna, osoba świecka czyli ktoś, kto żyje w pełni swoim powołaniem i ma doświadczenie Boga, o którym może zaświadczyć.

 

 

Bardzo ważne jest w naszym życiu doświadczenie bycia nie tylko słuchanym, ale wysłuchanym przez kogoś. Dlaczego? Bo TYLKO WYSŁUCHANY SŁUCHA

Bycie przyjętym, rozpoznanym, kochanym za to KIM się jest, a nie JAKIM się jest rodzi pragnienie słuchania siebie i kształtowania własnego człowieczeństwa na wzór Jezusa Chrystusa!

Wtedy osoba bierze świadomie ODPOWIEDZIALNOŚĆ za własne życie, decyzje, konsekwencje  dokonywanych wyborów.

 

 

Oczym rozmawiać z osobą, która nam towarzyszy w rozeznaniu powołania i w podejmowaniu decyzji? Ważne jest, aby skonfrontować się w czterech głównych przestrzeniach naszego życia.

 

  • Przestrzeń TAJEMNICY

Jak patrzę na moją przyszłość, z lękiem czy ufnością? Dlaczego wybieram tę

drogę życia? W jakich wydarzeniach odczytuję Boże znaki mojego powołania?

Na ile poznałem siebie, mocne i słabe strony? Czy jestem wdzięczny? Za co?

 

  • Przestrzeń TOŻSAMOŚCI

Co mnie raduje, a co z trudem akceptuję (lub nie) w moim ciele, zdolnościach,

cechach charakteru, uczuciowości, w moim życiu duchowym?

Kto / co inspiruje mój projekt na życie? Jak staram się odpowiadać

na Boże zaproszenie w codzienności?

 

 

  • Przestrzeń PAMIĘCI

Jak jest moja postawa wobec przeszłości, wobec zranień czy krzywd?

Potrafię o tym rozmawiać? Za co jestem wdzięczny Bogu i ludziom?

 

  • Przestrzeń RELACJI

Jak buduję moje relacje z innymi? Co jest radością a co zmaganiem?

Czy jestem przejrzysty w towarzyszeniu? O czym najtrudniej mi rozmawiać?

Kim jest dla mnie Chrystus? Jak buduję relację z Nim?