#Trzy słowa o Słowie

“Droga wewnętrznego

 ZJEDNOCZENIA Z JEZUSEM

prowadzi od USŁYSZENIA Jego Słowa

po KONTEMPLACJĘ Jego osoby”.

1.07.2018 – 13 Niedziela Zw. B

Dotyk Boga

Ewangelia: Mk  5,21-43

 

 

 

8.07.2018 – 14 Niedziela Zw. B

Zadziwienie niewiarą

Ewangelia: Mk 6,1-6

 

15.07.2018 – 15 Niedziela Zw. B

Posłani w imię miłości

Ewangelia: Mk 6,7-13

 

 

 

22.07.2018 – 16 Niedziela Zw. B

Odpocznijcie!

Ewangelia: Mk 6,30-34