#Trzy słowa o Słowie

“Droga wewnętrznego

 ZJEDNOCZENIA Z JEZUSEM

prowadzi od USŁYSZENIA Jego Słowa

po KONTEMPLACJĘ Jego osoby”.

10.03.2019 – 1 Niedziela Wielkiego Postu C

“W Duchu zwyciężać pokusy”

 Ewangelia: Łk 4,1-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.03.2019 – 2 Niedziela Wielkiego Postu C

“Mieć czas, by słuchać”

 Ewangelia: Łk 9,28b-36