#Trzy słowa o Słowie

“Droga wewnętrznego

 ZJEDNOCZENIA Z JEZUSEM

prowadzi od USŁYSZENIA Jego Słowa

po KONTEMPLACJĘ Jego osoby”.

28.10.2018 – 30 Niedziela Zwykła B

Bądź dobrej myśli…

Ewangelia: Mk 10, 46-52

 

 

 

4.11.2018 – 31 Niedziela Zwykła B

Miłość – obietnica Boga!

Ewangelia: Mk 12,28b-34

11.11.2018 – 32 Niedziela Zwykła B

Dać najwięcej, to dać wszystko…

Ewangelia: Mk 12,38-44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.11.2018 – 33 Niedziela Zwykła B

Oczekiwać z ufnością

Ewangelia: Mk 13,24-32