Sercem Słuchająca

Chcę mówić do twego serca!

por. Oz 2,16

16.02.2020 - 6 Niedziela Zwykła

Jak wybierasz, tak żyjesz - Mt 5,17-37

9.02.2020 - 5 Niedziela Zwykła

Dla wszystkich, którzy są w domu - Mt 5,13-16

2.02.2020 - Ofiarowanie Pańskie

Życie ofiarowane z miłością - Łk 2,22-40