Sercem Słuchająca

Chcę mówić do twego serca!

por. Oz 2,16

26.01.2020 - III Niedziela Zwykła A

Światłość w ciemności świeci - Mt 4,12-23

19.01.2020 - II Niedziela Zwykła A

W cieniu skrzydeł Gołębicy - J 1,29-34

12.01.2020 - Chrzest Pański

Dobrze, że jesteś, jaki jesteś! - Mt 3,13-17