Radość głoszenia

WYSTAWA POWOŁANIOWA

to zaproszenie do refleksji, modlitwy, dialogu dla tego, kto szuka własnej drogi. Aby znaleźć swoją drogę staraj się najpierw odkryć tę, po której BÓG PRZYCHODZI DO CIEBIE .

W życiu liczy się kierunek wędrówki. Tytuł Wystawy: “TAK, LECZ DOKĄD?” zaprasza do zadania sobie tego podstawowego pytania i udzielenia odpowiedzi.

CZYM JEST?
Wystawa jest przewodnikiem dotyczącym tematu powołania, złożonym z 34 plansz. Poprzez słowa, obrazy, zdjęcia, rysunki, symbole jesteśmy zaproszeni do rozważenia ważnego tematu życia, jako powołania. Ta nowa forma katechezy powołaniowej obejmuje cztery aspekty: egzystencjalny, biblijny, eklezjalny, personalny, które stanowią również etapy refleksji.

DO KOGO JEST SKIEROWANA?
Adresatami wystawy są przede wszystkim ludzie młodzi poszukujący swojego miejsca w Kościele i świecie, a także wszyscy, którzy chcą pogłębić temat własnego powołania już odkrytego i realizowanego. Wystawa może pomóc w formowaniu głębokiej świadomości powołaniowej wszystkich wierzących.

GDZIE MOŻE BYĆ EKSPONOWANA?
W parafiach, diecezjach, sanktuariach, seminariach, szkołach, halach wystawowych itp. Wystawie zawsze towarzyszy modlitwa powołaniowa, wzbogacona o konferencje, filmy, panele dyskusyjne itp. Po wystawie mogą oprowadzać animatorzy, uzupełniając jej treść własnym świadectwem.

KIEDY?
Wystawa jest cenną pomocą w animacji roku powołaniowego, dni i tygodni powołaniowych oraz szczególnych wydarzeń w życiu parafii i diecezji, jak święcenia kapłańskie, śluby zakonne, jubileusze itp.

ZAWSZE JEST CZAS NA GŁOSZENIE EWANGELII POWOŁANIA!