#Trzy słowa o Słowie

“Droga wewnętrznego

 ZJEDNOCZENIA Z JEZUSEM

prowadzi od USŁYSZENIA Jego Słowa

po KONTEMPLACJĘ Jego osoby”.

5.11.2017 – 31 Niedziela Zwykła A

Świadkowie, nie nauczyciele wiary…

Ewangelia: Mt 23, 1-12

 

12.11.2017 – 32 Niedziela Zwykła A

Mądrość miłości czuwającej…

Ewangelia: Mt 25, 1-13

 

 

 

19.11.2017 – 33 Niedziela Zwykła A

Odwieczna cena ryzyka…

Ewangelia: Mt 25, 14-30